Царинска управа на Република Северна Македонија
Изберете јазик:  
 
 
   
 Добредојдовте
Драги посетители,

Добредојдовте на страницата за електронско испраќање на различни видови на барања до Царинската управа на Р. Северна Македонија.
Преку најавата на нашиот портал, покрај можноста електронски да ни ги доставувате вашите барања, ќе имате можност и во реално време да ја следите и состојбата на вашите предмети како.

 
   
Нов Корисник
Тип на субјект:*
Корисник:*
Лозинка:*
Назив:*
Внесете 13 цифрен број/ЕДБ:*
Адреса:*
Место:*
Општина:*
Држава:*
Телефон:*
е-Маил:*
Сериски број на сертификатот:*
Издавач на сертификатот:*
  
Напоменa
Ве молиме пополнете ги сите прикажани полиња на оваа страница. Покрај пријавувањето преку страницата, потребно е да го превземете, пополните и потпишете формуларот за пристап кој можете да го превземете тука
Сите податоци, вклучувајќи ги и личните податоци, кои ги внесувате при електронска регистрација во системот ќе се користат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци и регулативите за заштита на лични податоци кои што се применуваат во Царинската управа.


   
©2009 Customs Administration of the Republic of North Macedonia